Diensten

Bouwkostenramingen

 • Raming op basis van kengetallen, bouwdelen of elementen.
 • Vanaf schetsontwerp (SO) of voorlopig ontwerp (VO).
 • Hoeveelheden vanaf 2D tekening of 3D model via Solibri.
 • Conform NL/SfB of STABU codering.

Detailbegrotingen

 • Uitgebreide begroting op regelniveau.
 • Vanaf definitief ontwerp (DO) of technisch ontwerp (TO).
 • Hoeveelheden vanaf 2D tekening of 3D model via Solibri.
 • Conform STABU codering.

Bepalen hoeveelheden

 • Uittrekken hoeveelheden zonder normen en prijzen.
 • Hoeveelheden vanaf 2D tekening of 3D model via Solibri.
 • Conform NL/SfB of STABU codering.

Beoordeling begrotingen

 • Controle raming of begroting op compleetheid en marktconformiteit.
 • Indien gewenst controle hoeveelheden.

Offertes onderaannemers

 • Aanvragen offertes bij onderaannemers.
 • Onderaannemers naar eigen keuze of door Zondag Bouwkosten aan te dragen.
 • Nabellen en eventueel onderaannemers voorzien van hoeveelheden.
 • Beoordelen offertes en verwerken in begroting.

Advies in voortraject

 • Aangeven onvolkomenheden in aangeleverde documenten.
 • Voordragen alternatieve bouwmethoden.
 • Voorstellen mogelijke bezuinigingen in ontwerp of materialen.
 • Bijwonen bouwvergaderingen.

Opname op locatie

 • Opnemen werkzaamheden op locatie, incl. fotorapportage.
 • Indien nodig inmeten benodigde onderdelen.
 • Bijwonen aanwijzingen opdrachtgever/architect.
 

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0